Fastum Teknik AB

Information om tjänster

Statuskontroll

Vid statuskontrollen kontrollerar föreningen de delar fastighetsägaren ansvarar för.

Statuskontrollen är ingen överlåtelsebesiktning. Det protokoll som upprättas vid kontrollen kan inte åberopas som en del i köparens undersökningsansvar.

Statuskontrollen genomförs i form av en omsorgsfull okulär kontroll av fastigheten.

Vid den okulära kontrollen undersöker besiktningsmannen synliga ytor av betydelse. Med synliga ytor menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar och inspektionsluckor.

Följande utrymmen kommer kontrolleras:

Hall

-El-Central 

Kök

-Ovan och under diskbänk

-Anslutning diskmaskin

-Ventilation

Bad/WC

-Golvbrunn

-WC

-Ventilation

-Anslutning tvättmaskin


Vardagsrum/Sovrum

-Ventilation

Felaktig anslutning till VVC, ventilation i kök eller annan allvarlig brist innebär att lägenhetsägaren åläggs att åtgärda bristen och ny kontroll kommer att göras.


Boendetjänster

Tidsåtgång

Vi kan hjälpa till med det flesta arbeten i din lägenhet. Exempel på vanligt förekommande sysslor för våra hantverkare, samt uppskattade tider som du får ta i beaktning när du bokar din tid.

 • Byta insats/packning vattenblandare eller wc (45 minuter)
 • Rensa avlopp (45 minuter)
 • Uppsättning tavlor (45 minuter)
 • Uppsättning färdigmonterad bokhylla (45 minuter)
 • Uppsättning av liten tv, förutsätter att alla delar med väggfäste finns på plats (45 minuter)
 • Byte av duschslang (10 minuter)
 • Byte fläktrör (10 minuter)
 • Kabeldragning (30 minuter)
 • Brandlarm (20 minuter)
 • Installation av tvättmaskin (60 minuter)
 • Uppsättning av dörrstopp (10 minuter)
 • Uppsättning av barnlås fönster eller fönsterdörr (30 minuter)
 • Byte av strålsändare, sil på kran i kök eller badrum (20 minuter)
 • Montering av möbler (105 minuter)


Förberedelser 

Enklare material så som tavelkrok, skruv, plugg och dylikt har vi med oss men tänk på att ha specifika produkter på plats när hantverkaren kommer. Kom också ihåg att det behöver vara renplockat från föremål på platsen där arbetet ska utföras.?

Betygsöversikt

4
1 omdömen
0
1
0
0
0

Kontakt